Project Description

Kauno lopšelis-darželis „Šermukšnėlis“
Adresas: Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305, Kaunas.
Tel./ faks.: 8~37 31-20-15
El. p.: ldsermuksnelis@gmail.com
Švietimo įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Įstaigos juridinio asmens kodas – 191643594
Mokomoji kalba – lietuvių

Misija
Lopšelis-darželis “Šermukšnėlis“ – organizcija tenkinanti vaikų prigimtinius, kultūros, socialinius ir pažintinius poreikius, plečianti ikimokyklinio ugdymo paslaugas – sudarytos lygios galimybės priešmokyklinio amžiaus, socialinės rizikos šeimų, specialių poreikių vaikams, sėkmingai pasirengti mokyklai, puoselėjanti etnokultūros tradicijas, individualizuojanti ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius, bendradarbiaujanti su seniūnija ir kitomis įstaigomis.

Vizija
Lopšelis-darželis “Šermukšnėlis“- Kalniečių mikrorajono ikimokyklinio amžiaus vaikų etnokultūros centras. Kursime modernią, teikiančią šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias ugdymo paslaugas, neformaliojo švietimo mokyklą. Būdami atviri specialiųjų poreikių vaikams ir šeimoms, sieksime patenkinti visų vaikų ugdymo reikmes. Suteiksime galimybę visapusiškai lavintis neįgaliems vaikams. Tėvų ir kvalifikuotų pedagogų partnerystė užtikrins tolesnę socializaciją mokykloje. Sieksime, kad lopšelis-darželis taptų besimokančia bendruomene, siekiančia tobulėti ir teikti aukščiausios kokybės ugdymo paslaugas.

Prioritetinės veiklos kryptys:
Vaiko galių (intelektualinių, emocinių, valios, fizinių) lemiančių vaiko asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę, puoselėjimas, teikiant ikimokyklinio ugdymo programą ir reikalingą pagalbą vaikui ir šeimai. Darnios bendruomenės palaikymas, ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo(si) kokybės tobulinimas.

Uždaviniai:
– 
saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;
– puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
– skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;
– padėti vaikams suvokti ir perimti bendražmogiškąsias vertybes;
– saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą;
– šalinti ugdymosi netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;
– užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;
– sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;
– kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę.

Istorija
Mūsų ikimokyklinė ugdymo įstaiga  įsteigta 1975 metais Kauno  miesto „Kalniečių“ mikrorajone. 1991 metais  lopšelis-darželis (Nr.91), Kauno miesto savivaldybės tarybos  sprendimu, reorganizuotas į Kauno 4-tą ją  pradinę mokyklą-darželį. Mokykla- darželis gyvavo  7 metus,  1998 metais vėl reorganizuota į lopšelį-darželį,  tais pačiais metais jam suteiktas „Šermukšnėlio“ vardas.  Ikimokyklinė ugdymo įstaiga yra strategiškai patogioje vietoje, geras susisiekimas su visais miesto mikrorajonais, gražioje aplinkoje, netoli  ugdymo įstaigos – Kalniečių parkas su tvenkiniu, Kleboniškio miškas. Nuo 1990 m. įstaigai sėkmingai vadovauja direktorė Aldona Leonavičienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Regina Jarmulkienė.