HTML/CSS

|HTML/CSS

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“

2021-04-12T10:57:55-02:00

Šiaulių lopšelis-darželio ,,Berželis“ įsteigtas 1980 m. sausio 20 d., biudžetinė įstaiga, pavaldi Šiaulių miesto savivaldybei. Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“ 2020-uosius – jubiliejinius 40-tus įstaigos gyvavimo metus pradeda atsinaujinęs. Šiaulių lopšelio-darželio ,,Berželis“ pagrindinė funkcija – organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, įgyvendinant pagrindines regiono švietimo nuostatas, individualius įstaigos tikslus ir vaikų bei tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų)

Visagino lopšelis-darželis „Gintarėlis“

2021-04-09T11:59:23-02:00

Visaginas yra Ignalinos regione Aukštaitijoje – Rytų Lietuvoje. Miestas pastatytas ant Visagino ežero kranto. Pagal legendas ir istorinius faktus, šis ežeras gynęs visus – čia gyvenančius žmones nuo atėjūnų, ir gyvulius nuo gresiančių ligų ir pavojų. Taip ir atsirado visus ir visa ginantis ežeras Visaginas, o ant jo krantų miestas, apsuptas tankių lapuočių ir spygliuočių

Kauno rajono Girionių darželis

2021-04-09T11:34:20-02:00

Girionių darželis įkurtas Kauno rajono regioninio parko rekreacinėje zonoje. Ši ypatinga vieta suteikia galimybę būti ekologiškoje aplinkoje, tenkinti pažintinius, sveikos ir saugios gyvensenos poreikius, vaikų ugdymą grįsti realiais pavyzdžiais. Parko teritorijoje yra ekologinis takas, retų augalų medžių ir gyvūnų bei paukščių įvairovė, vandens telkiniai,  įkurta gamtos mokykla. Darželio bendruomenė propaguoja, ugdo saugios ir sveikos gyvensenos

Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“

2021-04-09T11:19:44-02:00

MISIJA  Mūsų misija – teikti kokybišką ankstyvąjį, ikimokyklinį ugdymą, siekiant nuolatinės kiekvieno vaiko asmenybės ūgties: ugdyti sveiką ir saugų, bendraujantį, smalsų, tyrinėjantį, kuriantį, pasitikintį savimi ir orų vaiką; puoselėti kiekvieno vaiko individualius gebėjimus ir kompetencijas; padėti vaikui patirti laimingą vaikystę. VIZIJA Kompleksinio ugdymo darželis, kuriame augti smagu, o kiekviena diena – nepakartojama. FILOSOFIJA Ir mažais

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“

2021-04-09T11:09:37-02:00

Istorija Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“ (anksčiau – 29 lopšelis-darželis, Šiaulių lopšelis-darželis „Kūlverstukas“) veikia nuo 1975 m. gruodžio 11 d. Lopšelis-darželis įsikūręs Šiaulių miesto Lieporių mikrorajone. Šiuo metu įstaigoje veikia 10 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių. Misija Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi poreikius, naudojant įvairius ugdymosi būdus ir metodus, kurti optimalias sąlygas ugdomajai veiklai, skatinti

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“

2019-11-30T10:00:02-02:00

Istorija Lopšelis-darželis „Salduvė“ dirba nuo 1967 metų gegužės 15 dienos. Įstaiga yra įsikūrusi netoli Salduvės piliakalnio iš kur ir kilo darželio pavadinimas. Turime sukūrę darželio himną ir institucijos logotipą. Darželis yra unikalioje aplinkoje netoli Jaunųjų gamtininkų centro, Buitinių paslaugų skyriaus, Sanatorinės mokyklos ir „Salduvės“ pagrindinės mokyklos. Ikimokyklinės įstaigos steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo

Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“

2019-10-07T06:36:35-02:00

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė“ yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsikūrusi Lieporių mikrorajone šalia Lieporių parko. 1979 m. atidarytas bendrosios paskirties lopšelis-darželis Nr. 33 Lieporių g. 4, kuriame taip pat veikė dvi grupės sutrikusios kalbos vaikams. 1982 m. lopšelis-darželis Nr.33 perorganizuotas į Logopedinį darželį Nr 33, jame paliktos jau veikiačios logopedinės grupės, dar 5 logopedinės grupės

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

2019-09-27T11:10:38-02:00

Lopšelis-darželis įsteigtas 1962 m. vasario 23d., įsikūręs miesto centre, atokioje Rūdės gatvelėje. Tai vienas iš seniausių Šiaulių darželių, buvęs Nr.2, kuriame veikė 4 darželio ir 2 lopšelio grupės. Pirmus metus darželį lankė 118 vaikų, lopšelį – 49. Dėl didelės vaikų kaitos, mokomoji programa nebuvo nuosekliai vykdoma. 1987-1988 m.m. įstaigos bendruomenė išrinko darželiui pavadinimą „Ąžuoliukas“. Patogi

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“

2019-09-23T12:08:43-02:00

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ – ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaiga, įsteigta 1969 m. Tuo metu veikė 12 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupių. Nuo 1999 metų mažėjant vaikų skaičiui įstaigoje liko 11 grupių, kuriose ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai nuo 1 iki 6 (7) metų. https://www.youtube.com/watch?v=0xOv2vGA7iI