Project Description

Istorija

Lopšelis-darželis „Salduvė“ dirba nuo 1967 metų gegužės 15 dienos. Įstaiga yra įsikūrusi netoli Salduvės piliakalnio iš kur ir kilo darželio pavadinimas. Turime sukūrę darželio himną ir institucijos logotipą. Darželis yra unikalioje aplinkoje netoli Jaunųjų gamtininkų centro, Buitinių paslaugų skyriaus, Sanatorinės mokyklos ir „Salduvės“ pagrindinės mokyklos. Ikimokyklinės įstaigos steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Lopšelyje-darželyje „Salduvė“ dirba 35 darbuotojų, iš jų 17 pedagogų. Visos auklėtojos turi pasitvirtinusios vyresniosios auklėtojos kategoriją. Vaikų meninę saviraišką ugdo muzikos vadovė Remigija Baliutienė. Su vaikais, turinčiais kalbos sutrikimus dirba logopedės Monika Morkutė ir Gerda Visockytė.

Vaikų papildomas ugdymas vyksta dviem kryptimis:

 • Ritminių šokių būreliui vadovauja  (neformaliojo ugdymo mokytoja (Taisa Domeikienė);
 • Krepšinio būreliui vadovauja (treneris Mindaugas Krauza);
 • Anglų Kalbos būreliui vadovauja (mokytoja Lina Tautkienė);
 • Dailės būreliui vadovauja (Marina Khokhlova).

Pastaba. Šie būreliai mokami.

Mažieji „Salduviečiai“ turi galimybę papildomai ugdytis kitose institucijose. Kiekvieną trečiadienį vyksta į Gamtininkų Centrą, kuriame veikia „Darbščiųjų rankų būrelis“ (vadovė Laima Jogaudienė). Darželyje turime  dailės,  gamtos, žaidimų ir saugaus eismo kambarėlius bei sporto ir meninio ugdymo sales. Nuo 2015 m. spalio 1 d. veikia socialinių įgūdžių mokyklėlė „Mažasis šeimininkas“.

Misija

Lopšelio darželio „Salduvė“ misija – formuoti aktyvią, savarankišką ir stiprią pažinimo motyvaciją turinčią asmenybę, supažindintą su Lietuva ir Europos Sąjunga. Todėl yra siekiama, kad darželis:

 • teiktų kokybiškas ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros, ugdymo ir vaikų užimtumo paslaugas, tokiu būdu prisidedant prie svarbiausių Lietuvos Respublikos švietimo sistemos tikslų;
 • teiktų papildomų paslaugų paketą ugdytinių tėvams;
 • nuolat atnaujintų materialinę bazę;
 • tobulintų ugdytinių lavinimo sistemą;
 • gerintų specialistų kvalifikaciją.

Tikslai

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“ atlieka svarbų ugdymo darbą jaunųjų šiauliečių tarpe. Tai gera vaikų priežiūra, kryptinga aplinkos pažinimo sistema ir sveikos gyvensenos principų diegimas. Tokia veikla sudaro puikias prielaidas darželio ugdytiniams pasirengti mokyklos lankymui. Darželyje yra siekiama ugdyti vaikų aplinkosaugos, ekologinę kultūrą, savimonę, pagarbą ir meilę tėvynei, atsakomybę už savo poelgius. Tai yra labai svarbu, kadangi tinkamas piliečių ugdymas turi prasidėti jau nuo jaunų dienų. Dėmesys ekologiniams klausimams įgauna vis daugiau reikšmės tiek Lietuvos, tiek ir pasauliniu mastu, ir todėl švietimas šioje srityje yra itin svarbus.

Todėl vienas pagrindinių Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ veiklos ilgalaikių tikslų – plėsti ir gilinti ugdytinių žinias apie aplinką ir sveiką gyvenseną, suteikiant praktinės veiklos įgūdžių gyvenamajai aplinkai pažinti, ugdant aplinkosauginį mąstymą, formuojant palankų aplinkai elgesį kasdieniniame gyvenime. Siekiama, kad ugdytiniai galėtų papildomai visapusiškai plėtoti savo gabumus, tenkinti pažintinius interesus ar saviraiškos poreikį organizuotuose būrelių užsiėmimuose, renginiuose.

Tikslo įgyvendinimui yra pasirinkti šie uždaviniai:

 • suteikti ugdytiniams galimybę tenkinti saviraiškos poreikius kuo įvairesnių veiklos sričių būreliuose;
 • integruoti ekologijos ir aplinkosaugos žinias į vaikų ugdymą;
 • gilinti, praplėsti vaikų sveikatingumo įgūdžius ir įpročius;
 • skatinti auklėtojus kelti kvalifikaciją, naudoti efektyvius švietimo metodus, aktyvinti metodinę veiklą.

Kitas ilgalaikis organizacijos tikslas – užsitikrinti papildomų pajamų šaltinių. Tam nuo 2006 m., atsižvelgiant į rinkos poreikius, planuojama ieškoti galimybių plėtoti papildomas paslaugas. Tokiu būdu įmanoma didinti Šiaulių lopšelio-darželio „Salduvė“ populiarumą. Projektų rengimas, rėmėjų paieška bei bendradarbiavimas su mikrorajono institucijomis.

Tradicijos

Lopšelyje-darželyje kalendorinės šventės sietinos su tautinėmis, religinėmis tradicijomis ir gamtos ritmu. Švenčiame šias tradicines šventes:

 • „Vėl rugsėjis – rugsėjo 1-oji“.
 • Rudens derliaus šventė: „Vasarėlės palydėtuvės – rudenėlio sutiktuvės“.
 • „Rudeninė sausų puokščių“ paroda (vaikų rankų darbeliai, įstaigos interjero puošimas).
 • „Kalėdos!“ šventiniai koncertai. „Kalėdiniai skaitymai „Varsos“ bibliotekoje.
 • „Trys Karaliai“.
 • „Užgavėnės“! Morių paroda. Užgavėnių kaukių paroda „Varsos“ bibliotekoje.
 • „Margučiai, riedėkit jau šventė atėjo“ – šv. Velykos (kovo, balandžio mėn.).
 • Kaziuko mugė. Svečiuose amatų žinovai. Darbelių paroda ir pardavimas.
 • Motinos diena! Šventiniai koncertai „Gyvenk sveikai, sportuok linksmai“ – sporto šventė (gegužės mėn.).
 • „Vaikystės spindulėlis“ – vaikų gynimo diena (birželio mėn.).
 • Pavasarinis tradicinis kiemo šou!
 • Šiaulių profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų skyriaus madų šou.
 • Žaidimai ir knygučių pristatymas Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Varsa“ filiale.