Project Description

Istorija

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“ (anksčiau – 29 lopšelis-darželis, Šiaulių lopšelis-darželis „Kūlverstukas“) veikia nuo 1975 m. gruodžio 11 d. Lopšelis-darželis įsikūręs Šiaulių miesto Lieporių mikrorajone. Šiuo metu įstaigoje veikia 10 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių.

Misija

Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi poreikius, naudojant įvairius ugdymosi būdus ir metodus, kurti optimalias sąlygas ugdomajai veiklai, skatinti komandinį darbą bendraujant ir bendradarbiaujant bendruomenėje.

Vizija

Atsinaujinusi išore ir vidumi, saugi ugdymo įstaiga, kurioje ugdomi laimingi vaikai, dirba jaunatviško iniciatyvumo ir kūrybiškumo bei gilių dalyko žinių ir patirties turintys pedagogai.

Logotipas

Šiaulių lopšelio-darželio „Vaikystė“ logotipas – geltonas skritulys, simbolizuojantis saulę. Jame išdėstyti įvairūs su vaikyste susiję simboliai. Lopšelio-darželio pavadinimo užrašui pasirinkta žalia spalva, simbolizuojanti augimą ir harmoniją.