Project Description

Šiaulių lopšelis-darželio ,,Berželis“ įsteigtas 1980 m. sausio 20 d., biudžetinė įstaiga, pavaldi Šiaulių miesto savivaldybei.

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“ 2020-uosius – jubiliejinius 40-tus įstaigos gyvavimo metus pradeda atsinaujinęs.

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Berželis“ pagrindinė funkcija – organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą, įgyvendinant pagrindines regiono švietimo nuostatas, individualius įstaigos tikslus ir vaikų bei tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų) poreikius, užtikrinti geros kokybės švietimą, atvirumą vietos bendruomenei, sudaryti ugdytiniams higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas.