Šiaulių apskritis

|Šiaulių apskritis

Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“

2019-10-07T06:36:35-02:00

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė“ yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsikūrusi Lieporių mikrorajone šalia Lieporių parko. 1979 m. atidarytas bendrosios paskirties lopšelis-darželis Nr. 33 Lieporių g. 4, kuriame taip pat veikė dvi grupės sutrikusios kalbos vaikams. 1982 m. lopšelis-darželis Nr.33 perorganizuotas į Logopedinį darželį Nr 33, jame paliktos jau veikiačios logopedinės grupės, dar 5 logopedinės grupės

Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

2019-09-27T11:10:38-02:00

Lopšelis-darželis įsteigtas 1962 m. vasario 23d., įsikūręs miesto centre, atokioje Rūdės gatvelėje. Tai vienas iš seniausių Šiaulių darželių, buvęs Nr.2, kuriame veikė 4 darželio ir 2 lopšelio grupės. Pirmus metus darželį lankė 118 vaikų, lopšelį – 49. Dėl didelės vaikų kaitos, mokomoji programa nebuvo nuosekliai vykdoma. 1987-1988 m.m. įstaigos bendruomenė išrinko darželiui pavadinimą „Ąžuoliukas“. Patogi

Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“

2019-09-15T05:24:04-02:00

Dainų mikrorajone 1982 metais veiklą pradėjo nauja ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kuri buvo vadinama 38-uoju Šiaulių lopšeliu-darželiu. Jame veikė 14 grupių ir buvo ugdomi rusakalbiai vaikai. Sumažėjus rusakalbių vaikų skaičiui, 1991 m. rugsėjo 1 dieną į 38-ąjį lopšelį-darželį perkelti vaikai iš 37-ojo lopšelio‑darželio, kuris buvo reorganizuojamas į pradinę mokyklą. 1993 metais lopšelis‑darželis gavo naują vardą ir iki