Vilniaus apskritis

|Vilniaus apskritis

Visagino lopšelis-darželis „Gintarėlis“

2021-04-09T11:59:23-02:00

Visaginas yra Ignalinos regione Aukštaitijoje – Rytų Lietuvoje. Miestas pastatytas ant Visagino ežero kranto. Pagal legendas ir istorinius faktus, šis ežeras gynęs visus – čia gyvenančius žmones nuo atėjūnų, ir gyvulius nuo gresiančių ligų ir pavojų. Taip ir atsirado visus ir visa ginantis ežeras Visaginas, o ant jo krantų miestas, apsuptas tankių lapuočių ir spygliuočių

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“

2019-09-23T12:08:43-02:00

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ – ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaiga, įsteigta 1969 m. Tuo metu veikė 12 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupių. Nuo 1999 metų mažėjant vaikų skaičiui įstaigoje liko 11 grupių, kuriose ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai nuo 1 iki 6 (7) metų. https://www.youtube.com/watch?v=0xOv2vGA7iI

Visagino lopšelis-darželis„Kūlverstukas“

2021-04-09T12:00:59-02:00

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ buvo atidarytas 1984 m. kovo 28 d. Nuo 1993 m. pradėjome dirbti pagal ugdymo programą „Vėrinėlis“. Nuo 1995 m. įstaiga įstojo į sveikos gyvensenos darželių sambūrį ir sukūrė savo sveikatingumo programą ,,Sveikata“. Nuo 1997 m. iki 1999 m. dalyvavome Švietimo ministerijos bei Higienos instituto moksliniame eksperimente „Vaiko sveikatą stiprinančių fizinio aktyvumo

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

2019-09-15T05:36:04-02:00

Vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ savo veiklą pradėjo 1985 m. sausio 15 d. Tai buvo šeštasis rusiškas darželis mieste. Nuo 1994 m. rugsėjo mėn. lopšelis-darželis reorganizuotas į lietuvišką, įstaiga pavaldi Visagino savivaldybei. Darželiui nuo 2015 m. gruodžio mėn. vadovauja direktorė Elena Čekienė, turinti lII vadybinę kvalifikacinę kategoriją. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui nuo 1994 m. spalio mėn. paskirta