Kauno apskritis

|Kauno apskritis

Kauno rajono Girionių darželis

2021-04-09T11:34:20-02:00

Girionių darželis įkurtas Kauno rajono regioninio parko rekreacinėje zonoje. Ši ypatinga vieta suteikia galimybę būti ekologiškoje aplinkoje, tenkinti pažintinius, sveikos ir saugios gyvensenos poreikius, vaikų ugdymą grįsti realiais pavyzdžiais. Parko teritorijoje yra ekologinis takas, retų augalų medžių ir gyvūnų bei paukščių įvairovė, vandens telkiniai,  įkurta gamtos mokykla. Darželio bendruomenė propaguoja, ugdo saugios ir sveikos gyvensenos

Kauno lopšelis-darželis „Šermukšnėlis“

2019-09-15T05:54:22-02:00

Kauno lopšelis-darželis „Šermukšnėlis“ Adresas: Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305, Kaunas. Tel./ faks.: 8~37 31-20-15 El. p.: ldsermuksnelis@gmail.com Švietimo įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla. Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos juridinio asmens kodas – 191643594 Mokomoji kalba – lietuvių Misija Lopšelis-darželis “Šermukšnėlis“ – organizcija tenkinanti vaikų prigimtinius, kultūros, socialinius ir pažintinius poreikius, plečianti ikimokyklinio ugdymo paslaugas – sudarytos lygios galimybės priešmokyklinio amžiaus, socialinės