Project Description

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė“ yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsikūrusi Lieporių mikrorajone šalia Lieporių parko.

1979 m. atidarytas bendrosios paskirties lopšelis-darželis Nr. 33 Lieporių g. 4, kuriame taip pat veikė dvi grupės sutrikusios kalbos vaikams.

1982 m. lopšelis-darželis Nr.33 perorganizuotas į Logopedinį darželį Nr 33, jame paliktos jau veikiačios logopedinės grupės, dar 5 logopedinės grupės kartu su pedagogais perkeltos iš lopšelio-darželio Nr. 25. Nuo 1982 m. darželyje ugdomi vaikai, turintys kalbos, kalbėjimo, kitos komunikacijos sutrikimų. Logopediniam darželiui iki 2002 m.vadovavo vedėja Birutė Spūdienė.

2005 m. Šiaulių logopedinis darželis pervardintas į Šiaulių logopedinį lopšelį-darželį.

2019 m. liepos 16 d. Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis pervadintas į Šiaulių lopšelį-darželį ,,Bitė“.

DARŽELIO HIMNAS

Aš Saulės mieste gyvenu
Mano darželyje smagu
Džiaugias tėvelis ir  mamytė
Ir šypsena veidely švyti.

Pried.:

Čia su garsiukais išdykauju
Ir su žodeliais čia draugauju
Linksmai jie ant lupyčių šoka
Tegu sau šoka kaip tik moka.

Užaugti didelis žadu
Gražiai kalbėti ketinu
Ir nepamiršti to takelio
Kuris vingiavo į darželį.

Pried.:

Čia su garsiukais išdykauju
Ir su žodeliais čia draugauju
Linksmai jie ant lupyčių šoka
Tegu sau šoka kaip tik moka.

TRADICIJOS

  • Projektas “Rudens takučiu” (parodos, vaišių dienos, išvykos, šventinis koncertas) – spalio mėnesį.
  • “Advento spiralė” – gruodžio mėnesį.
  • Amatų dienos ir Kaziuko mugė “Gurgu gurgu į Kaziuko turgų” (susipažinimas su verpimo, mezgimo, lėlių gamybos amatais, vaikų darbelių paroda-pardavimas) – kovo mėnesį.
  • Šeimos šventė – gegužės mėnesį.
  • Kiekvieną pavasarį kartu su Lieporių bendruomene dalyvaujame Lieporių parko švarinimo talkoje.

PROJEKTAI

Tarptautinė programa „Zipio draugai”
Logopedinio lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupės nuo 2002 m. dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai”. Šios veiklos tikslas – padėti vaikams pažinti ir suprasti savo jausmus ir elgesį, išbandyti ir perimti naujus emocinio atsako ir elgesio būdus. Vaikai mokomi įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti savo jausmus ir apie juos kalbėti, išbandyti ir taikyti būdus, kurie padeda pasijusti geriau, o taip pat padėti kitiems vaikams arba suaugusiems, turintiems kokių nors sunkumų. Vaikystėje įgiję gebėjimą įveikti sunkumus, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik vaikystėje, bet ir paauglystėje bei suaugus.

Prevencinė programa ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija”
Programos tikslas – ugdyti asmenį, motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako. Kasmet vyksta spektakliai vaikams ,,Blogiuko ir geručio nuotykiai”, bendraujama su policija, kinologais. Organizuojamos akcijos ,,Savaitė be patyčių”.

Projektinė veikla su ugdytinais ir tėvais, taikant kreatyvinės terapijos (pasakų, dailės) elementus
Pasakos ir dailė padeda atsipalaiduoti, ugdo vaiko sugebėjimą klausytis, tylėti, persikūnyti į kitą asmenį, skatina kurti dialogus, dekoracijas, moko draugiškumo, gerumo, drąsos. Vaikai, vaidindami kartu su tėveliais, labiau atsipalaiduoja, drąsiau kalba, įsijaučia į savo vaidmenį.