Project Description

Lopšelis-darželis įsteigtas 1962 m. vasario 23d., įsikūręs miesto centre, atokioje Rūdės gatvelėje. Tai vienas iš seniausių Šiaulių darželių, buvęs Nr.2, kuriame veikė 4 darželio ir 2 lopšelio grupės. Pirmus metus darželį lankė 118 vaikų, lopšelį – 49. Dėl didelės vaikų kaitos, mokomoji programa nebuvo nuosekliai vykdoma.

1987-1988 m.m. įstaigos bendruomenė išrinko darželiui pavadinimą „Ąžuoliukas“. Patogi geografinė padėtis paskatino glaudų bendradarbiavimą su „Juventos“ progimnazijos pradinukais ir jų mokytojomis, Šiaulių universiteto ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetu  (jo studentai atlieka praktiką ikimokyklinio ugdymo grupėse, dėstytojai konsultuoja pedagogus).

Aktyviai dalyvaujame  „Aušros“ muziejaus edukaciniuose užsiėmimuose. „Šaltinėlio“ bibliotekoje organizuojamos parodos, lėlių teatro „Šmaikštuoliukai“ pasirodymai. Netoliese yra Šv. Jurgio bažnyčia, geležinkelio ir autobusų stotys, prekybos ir pramogų centras „Saulės miestas“, parduotuve „Maxima“. Visa tai sudaro palankias sąlygas ugdytinių pažintinei veiklai, ekskursijoms, edukacinėms programoms keičiant edukacinę aplinką.

Įstaigoje dirbantys pedagogai ir specialistai yra kompetentingi, nuolat tobulina savo kvalifikaciją yra atviri kaitai, naujoves ugdymo procese taiko kūrybiškai – visa tai laiduoja kokybišką ugdymą.

Lopšelio-darželio vizija orientuota į vaiko prigimtinių pažinimo poreikių ir indvidualių savybių ugdymą artimiausioje socialinėje, kultūrinėje, gamtinėje aplinkoje ir tėvų lūkesčių patenkinimą.

Strateginės kryptys:

Atvira, kūrybinga ir atsakinga bendruomenė.
Mokytojų tobulėjimas mokymosi visą gyvenimą kontekste.
Vaikų saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas.

Tikslai:

Bendruomenės narių sutelktumo bendroje veikloje siekiamybė.
Dalyvavimas projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ renginiuose.
Vaikų saugumo ir socializacijos programų (projektų) įgyvendinimas.

Uždaviniai:

Atnaujinti grupių ugdomąją aplinką.
Skatinti pedagogų savarankišką, kūrybingą ir atsakingą veiklą priimant iššūkius ir sprendimus.
Parengti ir į gyvendinti projektą  „Vaikų savisauga namuose, kieme ir gatvėje“.

Tradicijos:

Darželio gimtadienio šventė (vasario 23d.).
Ugdytinių gimtadieniai – tortadieniai grupėse.
Gamtosauginės akcijos ir sporto šventės įstaigos bendruomenei.
Lėlių teatras „Šmaikštuoliukai“ (priešmokyklinio ugdymo grupė).
Atvirų durų dienos tėvams (rudenį ir pavasarį).