User Experience

|User Experience

Užsakykite interneto svetainę savo darželiui

2019-11-30T10:32:31-02:00

Sveiki, Džiaugiuosi, kad apsilankėte šiame puslapyje. Turbūt sudomino paslaugų paketas „Tavo Darželis“? Čia pasistengsiu trumpai, bet išsamiai papasakoti kodėl verta patikėti Jūsų interneto svetainės sukūrimą / atnaujinimą ir jos priežiūrą mums.

Šiaulių lopšelis-darželis „Salduvė“

2019-11-30T10:00:02-02:00

Istorija Lopšelis-darželis „Salduvė“ dirba nuo 1967 metų gegužės 15 dienos. Įstaiga yra įsikūrusi netoli Salduvės piliakalnio iš kur ir kilo darželio pavadinimas. Turime sukūrę darželio himną ir institucijos logotipą. Darželis yra unikalioje aplinkoje netoli Jaunųjų gamtininkų centro, Buitinių paslaugų skyriaus, Sanatorinės mokyklos ir „Salduvės“ pagrindinės mokyklos. Ikimokyklinės įstaigos steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo

Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“

2019-10-07T06:36:35-02:00

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė“ yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsikūrusi Lieporių mikrorajone šalia Lieporių parko. 1979 m. atidarytas bendrosios paskirties lopšelis-darželis Nr. 33 Lieporių g. 4, kuriame taip pat veikė dvi grupės sutrikusios kalbos vaikams. 1982 m. lopšelis-darželis Nr.33 perorganizuotas į Logopedinį darželį Nr 33, jame paliktos jau veikiačios logopedinės grupės, dar 5 logopedinės grupės

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“

2019-09-23T12:08:43-02:00

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ – ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo įstaiga, įsteigta 1969 m. Tuo metu veikė 12 ikimokyklinio amžiaus vaikų grupių. Nuo 1999 metų mažėjant vaikų skaičiui įstaigoje liko 11 grupių, kuriose ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai nuo 1 iki 6 (7) metų. https://www.youtube.com/watch?v=0xOv2vGA7iI

Visagino lopšelis-darželis„Kulverstukas“

2019-09-15T06:10:58-02:00

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ buvo atidarytas 1984 m. kovo 28 d. Nuo 1993 m. pradėjome dirbti pagal ugdymo programą „Vėrinėlis“. Nuo 1995 m. įstaiga įstojo į sveikos gyvensenos darželių sambūrį ir sukūrė savo sveikatingumo programą ,,Sveikata“. Nuo 1997 m. iki 1999 m. dalyvavome Švietimo ministerijos bei Higienos instituto moksliniame eksperimente „Vaiko sveikatą stiprinančių fizinio aktyvumo

Kauno lopšelis-darželis „Šermukšnėlis“

2019-09-15T05:54:22-02:00

Kauno lopšelis-darželis „Šermukšnėlis“ Adresas: Ramanausko-Vanago g. 6, LT-49305, Kaunas. Tel./ faks.: 8~37 31-20-15 El. p.: ldsermuksnelis@gmail.com Švietimo įstaigos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla. Įstaigos teisinė forma: savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos juridinio asmens kodas – 191643594 Mokomoji kalba – lietuvių Misija Lopšelis-darželis “Šermukšnėlis“ – organizcija tenkinanti vaikų prigimtinius, kultūros, socialinius ir pažintinius poreikius, plečianti ikimokyklinio ugdymo paslaugas – sudarytos lygios galimybės priešmokyklinio amžiaus, socialinės

Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

2019-09-15T05:58:58-02:00

Rengiamas - Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap

Visagino lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“

2019-09-15T05:36:04-02:00

Vaikų lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ savo veiklą pradėjo 1985 m. sausio 15 d. Tai buvo šeštasis rusiškas darželis mieste. Nuo 1994 m. rugsėjo mėn. lopšelis-darželis reorganizuotas į lietuvišką, įstaiga pavaldi Visagino savivaldybei. Darželiui nuo 2015 m. gruodžio mėn. vadovauja direktorė Elena Čekienė, turinti lII vadybinę kvalifikacinę kategoriją. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui nuo 1994 m. spalio mėn. paskirta