Project Description

Dainų mikrorajone 1982 metais veiklą pradėjo nauja ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kuri buvo vadinama 38-uoju Šiaulių lopšeliu-darželiu. Jame veikė 14 grupių ir buvo ugdomi rusakalbiai vaikai. Sumažėjus rusakalbių vaikų skaičiui, 1991 m. rugsėjo 1 dieną į 38-ąjį lopšelį-darželį perkelti vaikai iš 37-ojo lopšelio‑darželio, kuris buvo reorganizuojamas į pradinę mokyklą. 1993 metais lopšelis‑darželis gavo naują vardą ir iki dabar vadinamas Šiaulių lopšeliu-darželiu „Rugiagėlė“.

Šiuo metu „Rugiagėlėje“ ugdomi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, veikia 13 grupių, iš kurių:

9 ikimokyklinio (1,5–5 m.);

3 (3–6 m.) specialiojo ugdymo, kuriose ugdomi vaikai, turintys kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;

1 priešmokyklinio;

Lopšelis darželis „Rugiagėlė“ turi ir puoselėja savo tradicijas. Organizuodami ugdymo procesą glaudžiai jį siejame su etninėmis vertybėmis.  Lopšelyje-darželyje švenčiame kalendorines šventes: Adventiniai vakarojimai, Kalėdos, Užgavėnės, Kaziuko mugė, Velykos. Džiaugiamės tradicinėmis bendruomenės šventėmis: Senelių švente, sporto švente, Kalėdinėmis šventėmis, „Gerumo obuolėliu“, „Vaikystės spindulėliu“. 

MISIJA: ikimokyklinio ugdymo įstaiga einanti kaitos ir atsinaujinimo keliu, tenkinanti vaiko, šeimos, visuomenės poreikius ir užtikrinanti saugią, sveiką, darnią ugdymo(si) aplinką.

VIZIJA: čia  mums gera augti, žaisti, būti kartu.

VERTYBĖS:

  • tolerancija ir pagarba kiekvienam vaikui;
  • saugaus, sveiko ir laimingo vaiko prigimtinių savybių puoselėjimas;
  • įsiklausymas į tėvų ir ugdytojų poreikius;
  • atvira, nuoširdi, bendraujanti ir bendradarbiaujanti bendruomenė.